Kontakt - Vedení klubu

Prezidium klubu

- řídí činnost klubu

Prezident klubu: Martin POVA

+420 777 799 399

pova(zav)gcova(.)cz

Viceprezident klubu:

Jaroslav KUCHAŘ


kuchar(zav)gcova(.)cz

Člen prezidia klubu:

Petr KALAŠ


kalas(zav)gcova(.)cz

Dozorčí rada

- kontroluje účetní dokumentaci a předkládá Valné hromadě zprávu o kontrole hospodaření

Předseda DR: Roman MARTINEC

dr(zav)gcova(.)cz

Člen DR:

Pavel HENZL


dr(zav)gcova(.)cz

Člen DR:

nebyl jmenován


-----

Sekretář

- řídí klubovou administrativu a odpovídá za evidenci členů klubu.

Sekretář: nebyl jmenován

-----

Sportovní komise

- organizuje a řídí chod sportovních soutěží pořádaných klubem

Předseda: nebyl jmenován

-----

Člen:

nebyl jmenován


-----

Člen:

nebyl jmenován


-----

Technická komise

- organizuje a řídí činnosti spojené s provozem a rozvojem klubových zařízení

Předseda: Martin POVA

stk(zav)gcova(.)cz

Člen:

nebyl jmenován


-----

Člen:

nebyl jmenován


-----

Komise pro děti a mládež

- organizuje a řídí činnosti spojené s přípravou mládeže

Předseda: nebyl jmenován

-----

Člen:

nebyl jmenován


-----

Člen:

nebyl jmenován


-----

Skupina pro web

- činnosti spojené s  klubovým webem


web(zav)gcova(.)cz
Člen: Pavel HENZL

Člen:

Václav DRESSLER ml.

Člen:

Milada HRABALOVÁ

Člen: Robert KUBÁČEK

Člen:

Veronika KUBÁČKOVÁ

Člen:

Jaroslav KUCHAŘ